PROGRAM

Atelierul de lucru:

Managementul donatorului – actualităţi ale standardelor internaționale pentru registrele donatorilor de celule stem hematopoietice

Organizatori:             Registrul Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

Locul desfasurarii:   Sala de training a Registrului Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, cu sediul în Str. Constantin Caracaș, Nr.2-8, Sector 1, București

VINERI 04 mai 2018:

0900-1100 Înregistrarea participanților

Mihaela Berteanu, Annemarie Keyl

1100-1130 Deschiderea cursului

Prof. Dr. Dan Coliță, Dr. Aurora Dragomirișteanu

1130-1230
Transplantul allogeneic de la donator neînrudit: experienţa internaţională şi experienţa centrelor de transplant din România

Prof.Dr. Dan Colită, Dr. Zsofia Varady

1230-1330 Actualităţi ale standardelor internaționale pentru registrele donatorilor de CHS

Prof. Dr. Dan Coliță, Dr. Aurora Dragomirișteanu

1330-1430 Indicațiile transplantului de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit

Prof.Dr. Dan Colită

1430-1500 Pauză de cafea
1500-1600
Prelevarea celulelor stem hematopoietice (consimțământ donator de CSH, evaluare finală în vederea donării de CSH, principii și tehnică de recoltare CSH, procesarea CSH recoltate, , etichete și transport)

Dr. Alexandra Ionete, Dr. Zsofia Varady

1600-1800 Coordonarea activității de prelevare și transplant CSH de la donator neînrudit: evaluarea compatibilității donator pacient; stabilirea planului de transplant și a planului de donare; prescriere colectă; monitorizare posttransplant și monitorizarea post-donare a donatorilor de CSH pentru pacienți neînrudiți

Dr. Zsofia Varady, Dr. Andrei Coliță

SÂMBĂTĂ 05 mai 2018:

915-945
PNS 3.2 – Transplantul de celule stem hematopoietice periferice și centrale pentru anul 2018: noutăți, planificarea indicatorilor fizici de eficiență și de rezultat, raportarea indicatorilor de rezultate; analiza comparativă a indicatorilor realizați față de indicatorii planificați.

Dr. Lucia Grijac, Dr. Aurora Dragomirișteanu, Dr. Monica Duțescu

945-1045 PNS 3.2 – Transplantul de celule stem hematopoietice periferice și centrale pentru anul 2018: validarea activităților realizate, finanțate, raportarea stocurilor și a cheltuielilor conform cererilor de finanțare.

Dr. Aurora Dragomirișteanu, Dr. Lucia Grijac, Dr. Monica Duțescu

1045-1100 Campania de promovare și înscriere de donatorilor de celule stem hematopoietice în RNDVCSH: informare, consimțământ la înscriere, consilierea donatorilor de CSH, criterii de eligibilitate donatori de CSH, examen medical, comunicarea rezultatelor pozitive și întrebari frecvente. Ziua Mondiala a Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

Dr. Florianda Neagu, Dr. Marilena Popa, Dr. Lucia Grijac, Mihaela Berteanu

1100-1130 Pauză de cafea
1130-1200 Comunicarea cu donatorul pentru testarea extinsă, testarea de verificare, evaluarea medicală finală a donatorilor de CSH și donarea de CSH, formulare, corespondența anonima cu pacientul.

Dr. Florianda Neagu, Dr. Marilena Popa, Dr. Luminița Jieanu, Dr. Laurian Arghișan

1200-1230 Procedura de recoltare, etichetare, păstrare, transmitere probe sânge şi dosar donator de CSH către laboratorul de testare, comunicarea cu RNDVCSH și arhivare documente donatori de CSH.

 Dr. Monica Duțescu, Traian Pușcaș, Annemarie Keyl, Mihaela Berteanu

1230-1330 Pauză de prânz
1330-1430 Ghid de implementare a GRID (Global Registration Identifier for Donors/ Identificator Global al Donatorilor Înregistrați), stadiu prezent și probleme în implementare

Dr. Aurora Draomirișteanu, Dr. Laurian Arghișan, Răzvan Georgescu

1430-1530 Aplicația Prometheus pentru rețea – conectare VPN, acces utilizatori, editare date donatori, introducerea datelor MTS pentru donatorii de sănge, validare date donatori de CSH, actualizare date donatori de CSH utilizare modul pentru codificare și etichetare în sistem ISBT 128 și SEC

Răzvan Georgescu, Iulian Ciungaru, Dragoș Moise, Traian Pușcașu

1530-1630 Aplicații practiceactualizare date donator CSH, validare date, codificare și etichetare în sistem ISBT 128 (studii de caz)

Răzvan Georgescu, Iulian Ciungaru, Dragoș Moise, Traian Pușcașu

DUMINICĂ: 06 mai 2018:

900-1200 Organizarea activității de recrutare, testare și donare de celule stem hematopoietice – protocoalele de colaborare cu unitățile desemnate

Dr. Aurora Dragomirișteanu, Ec. Carmen Meșu, Dr. Monica Duțescu,

Ec. Mara Dănilă

1200 – 1500 Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

Ec. Mara Dănilă, Jur. Ștefania Ștefan, Răzvan Georgescu

1500-1530 Pauză de cafea
1530-1600