Programe naționale de sănătate

SUBPROGRAMUL DE TRANSPLANT DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE DE LA DONATORI NEÎNRUDIŢI

 În cadrul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se organizează şi funcţionează U.A.T.M. a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană – Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi.

Activități generale PNS IV 3.2 Transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți

Activități specifice RNDVCSH în cadrul PNS IV 3.2 Transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți