Obiective generale și obiective specifice

OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU ANUL 2022

Managementul, asistența tehnică și implementarea Programului național de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

 • Crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stern hematopoietice și care sunt confirmați și validați, cu cel puțin 95.000 de donatori CSH;
 • Coordonarea recrutării și înscrierii în RNDVCSH a cel puțin 12.000 de donatori de celule stern hematopoietice care au vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani;
 • Coordonarea testării HLA cel puțin 10.000 de donatori de CSH în laboratoarele acreditate din țară și testarea a 5.000 de donatori CSH prin tehnica NGS;
 • Crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României pentru pacienții cu indicație de transplant de celule stern hematopoietice de la donator neînrudit;
 • Căutarea de donatori compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie şi în baze de date internationale pentru toți pacienţii români cu indicație de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;
 • Furnizarea de grefe CSH pentru toți pacienți la care a fost identificat donator de CSH compatibil și facilitarea realizării procedurilor de transplant de la donator neînrudit în unul din centrele de transplant din țară;
 • Coordonarea activităților de prelevare și transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit și înrudit dacă donatorul înrudit este în afara tării;
 • Celebrarea Zilei Mondiale a Donatorilor de CSH pe 17 septembrie 2022.
 • Realizarea a 3 (trei) evenimente naționale/ activități IEC de promovare a donării CSH, în cadrul campaniei ”Donează o șansă la viață”;
 • Propuneri privind actualizarea normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2022-2023.

Implementarea standardelor actualizate și menținerea condițiilor minime cerute de standardele europene și internaționale în domeniu (standardele Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă – AMDM)

 • Menținerea certificării pentru standarde de calitate: ISO/IEC 9001:2013 – sistemul de management al calității și pentru ISO/IEC 27001: 2015 – sistemulul de management al securității informațiionale;
 • Îndeplinirea condițiilor și păstrarea afilierii ca membru în organizațiile internationale din domeniul de activitate: Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă (AMDM) – inclusiv în grupurile EMDIS, și Prometheus, Grupul European pentru Transplant de Sânge și Măduvă (GETSM), Federația Europeană pentru Imunogenetică (FEI);
 • Propunere de hotărâre de guvern privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor plătite de Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice în vederea interconectării cu structuri internaționale, pentru anul 2022;
 • Obținerea calificării RNDVCSH de către AMDSM și implementarea standardelor internaționale actualizate;
 • Formarea profesională a personalului RNDVCSH;
 • Prezentări la evenimente naționale și internaționale în domeniu;
 • Participarea în calitate de partener la implementarea proiectului European înregistrat la CHAFEA sub numărul, 785269, HP-JA-2016 “Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells” – GAPP,” Autorizarea procedeelor de preparare din sânge, celule și țesuturi”
 • Implementarea proiectului internațional DKMS Global Collaboration 2021
 • Propuneri de participare a RNDVCSH în calitate de partener la proiecte internaționale din domeniu de activitate al RNDVCSH.
 • Proiectarea programului și implementarea SCIM și integrarea în SMI (sistemul de management integrat).

Realizarea interconectării Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu organismele similare internaţionale.

 • Stabilirea de acorduri GDPR și menținerea de parteneriate cu organizații internationale similare din afara Uniunii Europene;
 • Menținerea interconecării funcționale cu registrele din Sistemul Informatic European al Donatorilor de Măduvă (EMDIS) și implementarea actualizărilor sistemului IT;
 • Înscrierea în baza de date internațională a AMDM a cel puțin 65.000 de donatori CSH activi și testați HLA.
 • Menținerea calității de membru în Grupul Registrelor Mici și Mijlocii (grupul GMS).
 • Participare la conferința anuală și la grupurile de lucru ale AMDM.
 • Realizarea rapoartelor anuale către AMDM și EUROCET.

Căutarea şi identificarea de donatori compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie pentru pacienţi străini.

 • Căutarea de donatori români compatibili de CSH în baza de date proprie pentru toți pacienţii străini cu indicație de transplant de CSH de la donator neînrudit sau înrudit, la solicitarea reistrelor internaționale membre AMDM.
 • Asigurarea continuității serviciilor furnizate pentru pacienți străini.
 • Furnizarea la cerere a serviciilor solicitate de instituții similare internaționale în colaborare cu unitățile sanitare din rețeaua Registrului din România.

Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2021
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2020
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2019
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2018
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2017
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2016
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2015
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2014
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2013
Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2012