Proiecte europene

Programul în domeniul sănătăţii se referă la promovarea sănătăţii în Europa prin încurajarea cooperării între statele membre pentru a îmbunătăţi politicile de sănătate de care beneficiază cetăţenii. Programul îşi propune să sprijine şi să completeze iniţiativele statelor membre în domeniul sănătăţii. Programul este pus în aplicare prin programe de activitate anuale care definesc acţiuni în domenii prioritare stabilite de Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind programul în cauză. Pe această bază, CHAFEA – Agenţia Executivă pentru Consuma­tori, Sănătate şi Alimente organizează anual cereri de propuneri.

Acţiunile comune sunt un instrument de finanţare în cadrul celui de Al treilea program al UE în domeniul sănătăţii 2014-2020. În cererile de propuneri privind punerea în aplicare a celui de Al treilea program al UE în domeniul sănătăţii 2014-2020 se precizează că acţiunile trebuie să aducă o importantă „valoarea adăugată europeană”.

VISTART – Vigilenta si control pentru siguranţa in domeniul transfuziei, reproducerii asistate si transplantului (HP-JA-2014 nr. 676969) 

In cadrul programului pentru Sanatate al Comisiei Europene ( HP-JA-2014), pentru perioada 2014-2020, RNDVCSH are calitatea de partener beneficiar in proiectul de actiuni comune pe sanatate nr. 676969 VISTART – Vigilenta si control pentru siguranţa in domeniul transfuziei, reproducerii asistate si transplantului. Proiectul a fost aprobat la inceputul lunii septembrie 2015 si are o durata de 36 de luni. Scopul acestei acţiuni comune este de a sprijini Statele Membre UE (SM) în dezvoltarea şi întărirea capacităţii lor de monitorizare şi control în domeniul transfuziilor de sânge şi transplantului de ţesuturi şi celule. Proiectul va dezvolta instrumente specifice monitorizarii si controlului, precum si instruire pentru a creşte armonizarea acestor activități la nivelul institutiilor din  SM care reglementează domeniile transfuziei sanguine, transplantului de tesuturi si celule, precum si reproducerea asistată. Acestea sunt domenii de asistenţă medicală care implică circulatia între MS si schimbul unor cantitati considerabile de produse de origine umană, precum şi circulaţia cetăţenilor între SM pentru tratament, în special în domeniul de reproducerii asistate. Activităţile proiectului vor contribui la asigurarea de tratamente sigure şi eficiente în aceste domenii, indiferent de SM în care tratamentul se desfăşoară. In cadrul proiectului, RNDVCSH va realiza evaluarea celor 7 pachete de activitati principale, va participa cu specialisti in 5 dintre ele si va contribui la punerea în aplicare armonizată a Codului Unic European şi compendiile sale pentru produsele si unitatile sanitare din domeniul transplantului de celule si tesuturi.

GAPP – Autorizarea procedeelor de preparare în sânge și țesuturi și de celule (HP-JP nr. 785269). 

Pentru anul 2016 principalele obiective ale programului în domeniul sănătății, pentru acținile comune sunt:

  • Calitatea de HIV / SIDA / ITS, hepatita virală și de prevenire a tuberculozei și corelarea cu îngrijire
  • Acțiune privind bolile cronice
  • Controlul tutunului
  • Rezistența antimicrobiană și Sănătate Ca sociated Infecții
  • Autorizarea procedeelor de preparare în sânge și țesuturi și de celule.