Arhivă posturi vacante

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de celule Stem Hematopoietice organizează în data de 25.05.2018 examen de promovare a personalului contractual în treapta/grad imediat superior celui pe care il detine prin transformarea postului din ștatul de funcții în care aceasta este încadrat într-unul de nivel imediat superior după cum urmează:

 • 1 (unu) post de Referent de specialitate gr. III (S), poz.  4 stat de funcţii, Compartimentul Resurse Umane, care prin transformarea postului va deveni Referent de specialitate gr. II (S);
 • 1 (unu) post de Referent de specialitate gr. II (S), poz.  25 stat de funcţii, Compartimentul de Promovare a Donării de Celule Stem Hematopoietice, care prin transformarea postului va deveni Referent de specialitate gr. I (S);
 • 1 (unu) post de Referent  tr.II (M), poz.  26 stat de funcţii, Compartimentul de Promovare a Donării de Celule Stem Hematopoietice, care prin transformarea postului va deveni Referent  tr.I (M).

16 iunie 2017
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • Consilier juridic I(S)
 • Auditor I(S)

30 martie 2017
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

 • Consilier juridic I(S),
 • auditor I(S)

14 februarie 2017
Concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante în cadrul proiectului “Vigiliance and Inspection for the Safety of Transfusion, Assisted Reproduction and Transplantation — VISTART”:

 • Auditor I (S) – Compartimentul Audit Intern,
 • Analist (programator) ajutor II (M) – Compartimentul Informatic
 • Referent de specialitate I (S),
 • Medic primar sănătate publică şi management şi
 • Medic primar  medicină de laborator

06 decembrie 2016
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • Referent de specialitate debutant – Compartimentul Achiziţii şi Administrativ
 • Analist (programator) ajutor II (M)- Compartimentul Informatic
 • Auditor I (S) – Compartimentul Audit Intern

03 octombrie 2016
Concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

 • Referent de specialitate debutant – Compartimentul Achiziţii şi Administrativ
 • Auditor I (S) – Compartimentul Audit Intern

13 Noiembrie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de:

 • Medic specialist medicina de familie

2 Noiembrie 2015
Concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante:

 • Director Financiar-Contabil
 • Auditor I (S)

5 Decembrie 2013
Concurs pentru ocuparea postului vacant de:

 • Asistent medical principal medicină de laborator

30 decembrie 2013
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • 2 x 0,5 post auditor I(S) la Compartimentul audit intern
 • 1 post referent de specialitate II (S) la Compartimentul achiziții și administarativ
 • 1 post referent debutant (M) la Compartimentul financiar – contabilitate
 • 0,5 post referent de specialitate I(S) la Compartimentul de promovare a donării de celule stem hematopoietice
 • 1 post de analist (programator) ajutor II(M) la Compartimentul informatic