Anunț privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de Referent II (M) – Compartimentul Informatic, Referent de specialitate gradul III (S) – Compartimentul Donatori și 0,5 post Auditor gradul I (S) – Compartimentul Audit Intern

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale