Anunț privind ocuparea prin concurs a posturilor contractuale vacante de economist specialist IA – Compartimentul financiar-contabilitate, consilier juridic gradul IA – Compartimentul Juridic și auditor gradul I (S) – Compartimentul Audit Intern

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale