Anunț privind ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de  referent de specialitate debutant – Compartimentul donatori

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale