Anunț privind ocuparea prin concurs a 1 post de medic specialist hematologie – Compartimentul Pacienţi

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor|Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale