Anunț privind ocuparea prin concurs a funcţiei contractuale vacante de economist specialist IA – Compartimentul financiar-contabilitate

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor|Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale