Anunț privind ocuparea prin concurs a 0,5 post vacant de consilier juridic gradul IA

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale