Anunț privind ocuparea prin concurs a 0,5 post vacant de asistent medical principal de laborator (PL) – Compartimentul donatori

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale