Anunț privind ocuparea prin concurs a 0,5 post medic specialist specialitatea pediatrie- Compartimentul pacienţi străini

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor|Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale