Anunț privind ocuparea prin concurs a 0,5 post medic primar, specialitatea sănătate publică și management – Compartiment Donatori

Anunț|Cerere înscriere|Rezultatul selecţiei dosarelor|Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale