Anunț privind ocuparea prin concurs a 0,5 post consilier juridic gradul IA – Compartimentul Juridic și 0,5 post auditor gradul I (S) – Compartimentul Audit Intern

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor|Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale