Anunț privind ocuparea prin concurs a 0,5 medic primar medicină de familie – Compartimentului Donatori

Anunț|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor|Rezultatul probei scrise|Interviu|Rezultate finale