Obiective generale și obiective specifice pentru anul 2016

 

 1. Managementul, asistența tehnică și implementarea Programului național de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale
 • Crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stern hematopoietice și care sunt confirmați și validați, cu cel puțin 40.000 de donator CSH;
 • Coordonarea recrutării și înscrierii în RNDVCSH a cel puțin 10.000 de donatori de celule stern hematopoietice care au vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani;
 • Coordonarea testării HLA cel puțin 5.000 de donatori de CSH în laboratoarele acreditate din țară și 5.000 de donator CSH prin tehnica NGS;
 • Crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României pentru pacienții cu indicație de transplant de celule stern hematopoietice de la donator neînrudit;
 • Căutarea de donatori compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie şi în baze de date internationale pentru toți pacienţii români cu indicație de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;
 • Furnizarea de grefe CSH pentru toți pacienți la care a fost identificat donator de CSH compatibil și realizarea procedurilor de transplant de la donator neînrudit în unul din centrele de transplant din țară;
 • Coordonarea activităților de prelevare și transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;
 • Realizarea de evenimente/activități IEC de promovare a donării CSH, la nivel național și coordonarea activităților de promovare a donării de CSH de la nivelul unităților desemnate care desfășoară activității coordonate de RNDVCSH;
 • Propuneri privind Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017-2018.
 1. RNDVCSH să îndeplinească și să mențină condițiile minime cerute de standardele europene și internaționale în domeniu (standardele Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă – AMDM)
 • Menținerea certificării pentru standarde de calitate: ISO/IEC 9001:2008 – sistemul de management al calității și pentru ISO/IEC 27001: 2005 – sistemulul de management al securității informațiionale;
 • Îndeplinirea condițiilor și recunoașterea ca membru în organizațiile internationale din domeniul de activitate: Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă (AMDM), Europdonor – Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni (DMOP), Grupul European pentru Sânge și Transplant de Măduvă (GESTM), Federația Europeană pentru Imunogenetică (FEI);
 • Propunere de HG privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor plătite de Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice în vederea interconectării cu structuri international, pentru anul 2016;
 • Propuneri de ordin al ministrului sănătății pentru: ghid privind stabilirea criteriilor medicale de eligibilitate a donatorilor de celule stem hematopoietice; planul de implementare a unui Identificator Global al Donatorilor Înregistrați (GRID), planul pentru implementarea Codului Unic European (CUE) pentru asigurarea trasabilității produselor terapeutice utilizate în procedurile de transplant.
 • Implementarea standardelor de organizare și funcționare actualizate;
 • Formarea profesională a personalului implicat în activități coordonate de RNDVCSH;
 • Prezentări la evenimente naționale și internaționale în domeniu;
 • Colaborarea în calitate de partener la implementarea și evaluarea proiectului European înregistrat la CHAFEA sub numărul 676969, HP-JA-2014 „Vigilance and Inspection for the Safety of Transfusion, Assisted Reproduction and Transplantion” – VISTART (Vigilență și Inspecție pentru Siguranța în domeniul Transfuziei, Reproducerii Asistate și Transplantului);
 • Proiectarea programului și implementarea SCIM.
 1. Realizarea interconectării Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu organismele similare internaţionale.
 • Stabilirea și menținerea de parteneriate cu organizații internationale similar;
 • Menținerea interconecării funcționale (atât pentru donator cât și pentru pacienții cu indicație de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit pentru care nu s-a identificat niciun donator compatibil în Registrul local), cu registrele din Sistemul Informatic European al Donatorilor de Măduvă (EMDIS);
 • Înscrierea în baza de date internațională Europdonor – Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni (DMOP/BMDW) a cel puțin 20.000 de donatori CSH activi și testați HLA, pentru a îndeplini condițiile minime de intrare în Grupul Registrelor Mici și Mijlocii.
 1. Căutarea şi identificarea de donatori compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie pentru pacienţi străini.