Indicatori de rezultate pentru RNDVCSH

Indicatorii de rezultate pentru RNDVCSH și rețeua unităților sanitare desemnate cu care
colaborează, la 31 decembrie 2019