Compartimentul Achiziţii şi Administrativ şi Auditor 

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Referent de specialitate debutant – Compartimentul Achiziţii şi Administrativ şi Auditor I (S) – Compartimentul Audit Intern

Anunț | Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultate finale