BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT –  COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII ŞI ADMINISTRATIV:

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 2. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 3. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ANALIST (PROGRAMATOR) AJUTOR II (M) – COMPARTIMENTUL INFORMATIC:

 1. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 2. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

BIBLIOGRAFIE PENTRU 0,5 POST AUDITOR I (S) LA COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN:

 1. Legea 672/2002 privind auditul public intern – Republicare;
 2. Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 3. Ordinul nr. 683 din 11 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii ;
 4. Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999privind controlul intern si controlul financiar preventiv – Republicare;
 5. Ghiduri practice pentru derularea misiunii de audit intern în compartimente specifice (publicate de Ministerul Finanțelor Publice);
 6. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.