BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ANALIST (PROGRAMATOR) AJUTOR II (M) – COMPARTIMENTUL INFORMATIC:

 1. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 2. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

BIBLIOGRAFIE PENTRU 0,5 POST AUDITOR I (S) LA COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN:

 1. Legea 672/2002 privind auditul public intern – Republicare;
 2. Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 3. Ordinul nr. 683 din 11 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii ;
 4. Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999privind controlul intern si controlul financiar preventiv – Republicare;
 5. Ghiduri practice pentru derularea misiunii de audit intern în compartimente specifice (publicate de Ministerul Finanțelor Publice);
 6. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE REFERENT DE SPECIALITATE I(S), PROIECTUL VISTART:

 1. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
 2. Regulamentul UE nr. 282/2014 privind programul in domeniul sănătății (2014-2020)
 3. Directivele europene in domeniul transfuziei:

4. Directivele europene in domeniul transplantului de celule și țesuturi:

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT, PROIECTUL VISTART:  

 1. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
 2. Regulamentul UE nr. 282/2014 privind programul in domeniul sănătății (2014-2020)
 3. Directivele europene in domeniul transfuziei:

4. Directivele europene in domeniul transplantului de celule și țesuturi:

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA MEDICINĂ DE LABORATOR, PROIECTUL VISTART:

 1. Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
 2. Regulamentul UE nr. 282/2014 privind programul in domeniul sănătății (2014-2020)
 3. Directivele europene in domeniul transfuziei:

4. Directivele europene in domeniul transplantului de celule și țesuturi: