Examen de promovare a personalului contractual în treapta/gradul imediat superior celui pe care îl deţine prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, după cum urmeză:

  • 1 (unu) post de Referent de specialitate gr. III (S), poz.  4 stat de funcţii, Compartimentul Resurse Umane, care prin transformarea postului va deveni Referent de specialitate gr. II (S);
  • 1 (unu) post de Referent de specialitate gr. II (S), poz.  25 stat de funcţii, Compartimentul de Promovare a Donării de Celule Stem Hematopoietice, care prin transformarea postului va deveni Referent de specialitate gr. I (S);
  • 1 (unu) post de Referent  tr.II (M), poz.  26 stat de funcţii, Compartimentul de Promovare a Donării de Celule Stem Hematopoietice, care prin transformarea postului va deveni Referent  tr.I (M).

Anunt|Cerere înscriere|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultatul probei scrise|Rezultate finale