Anunţ concurs pentru ocuparea posturilor  vacante de Referent de specialitate debutant – Compartimentul Achiziţii şi Administrativ, Analist (programator) ajutor II (M)- Compartimentul Informatic  şi Auditor I (S) – Compartimentul Audit Intern

Anunt|Bibliografie|Rezultatul selecţiei dosarelor |Rezultatul probei scrise|Rezultate finale